Innkalling Årsmøtet 2020 region Nordland

Innkalling Årsmøtet 2020 region Nordland

Publisert av Per Hansen den 05.04.20.

Innkalling til Årsmøte Region Nordland.

Region Nordland avholder sitt årsmøte lørdag 5.september ved Ballangen Camping

Klokken 12.00. Registrering av stemmeberettigede fra 11.30.

 

Saksliste.

 

1.    Godkjenning av stemmeberettigede.

2.    Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

3.    Valg av dirigent, sekretær, tellekorps, 2 representanter til å skrive under protokollen.

4.    Behandling av årsberetning mellom årsmøtene.

5.    Behandling av revidert regnskap for 2019.

6.    Behandling av innkomne forslag og saker.

7.    Behandling av forslag til styrehonorar.

8.    Behandling budsjett 2021.

9.    Valg.

 

Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være styret i hende 14.dager før årsmøtet.

Vi minner også om at det er årsmøte/ fårikåltreff på samme sted fra torsdag 3.til søndag 6.september.  Påmelding bobiltreff.no eller mail perihavet@gmail.com , mobil 99690079. Komplett program legges ut i Bobilen, på hjemmesiden og på Bobiltreff.no i god tid før treffet. Påmeldingsfrist til treffet 15.august.

Styret ønsker alle medlemmer hjertelig