Torbjørn style=

Torbjørn

2. Varamedlem
Eirin Johnsen Myran style=

Eirin Johnsen Myran

Styreleder Web-ansvarlig
Per Hansen style=

Per Hansen

Nestleder
Gunvald Pedersen style=

Gunvald Pedersen

Kasserer
Hege Torvik style=

Hege Torvik

Treffkoordinator
Reidar Vilfred Jørgensen style=

Reidar Vilfred Jørgensen

Styremedlem
Knut Johan Forsmo style=

Knut Johan Forsmo

Varamedlem
Geir Ove Nilsen style=

Geir Ove Nilsen

Leder Valgkomite