Norsk Bobilforening Region Nordland består av Nordland fylke og har ca 1030 medlemmer. Tidligere var hele Nord-Norge en region, som for litt over 10 år siden ble delt i to.

Region Nordland prøver å jobbe for å tilrettelegge bedre for bobilfolk i vår Region gjennom politisk påvirkning både i lokale saker og rikssaker gjennom Norsk Bobilforenings landsstyre.

Vi jobber også for å få rabatter og gode avtaler for våre medlemmer. De siste årene har vi fått avtaler med mange campingplasser i hele landet, og en god del også i Sverige. I "Bobilen", som er vårt medlemsblad, kan man finne lister over forskjellige plasser og firmaer vi har rabattavtaler med.

I løpet av året arrangerer medlemmene en del treff. Hovedtreffet hvert år er årsmøtetreffet. Dette prøver vi å arrangere vekselvis sør for Saltfjellet, i Salten, på Hamarøy området og i Lofoten. Vi vil gjerne ha ønsker om nye plasser. Vi håper også at flere vil prøve å arrangere treff.

Styret består som dere ser under styre av 5 faste medlemmer pluss 2 vara. For tiden er jeg, Per Hansen, så heldig å få være styreleder for et flott styre og over 1000 flotte medlemmer.

Vi vil gjerne kontaktes av både medlemmer og folk som vurderer å melde seg inn for en trivelig samtale eller via mail.

Vi prøver å holde medlemmene best mulig orientert om hva som skjer og hva vi jobber med.