Protokoll fra styremøte 19.02.2020

Protokoll fra styremøte 19.02.2020

Publisert av Per Hansen den 21.02.20. Oppdatert 18.10.20.

Møtereferat fra styremøte Skype 19.02.2020 kl 16.00 til 17.30.

Møtedeltakere:           Per Hansen

                                    Bjørg Tverå

                                    Eirin Myran

                                    Gunvald Pedersen

                                    Reidar Jørgensen

 

Sak 25/ 2020   Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 26/ 2020   Økonomi/ regnskap. (Vedlegg årsregnskap 2019)

                        Vedtak. Årsregnskapet 2019 godkjennes for revisjon.

Sak 27/ 2020   Korspondanse i perioden. Orientering ved leder.

Orientering om mail fylkesmannen, mailer til medlemmer, medlemssak ved bilkjøp.

                        Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 28/ 2020   Hjemmeside, styreweb og Gnist. Orientering ved leder.

                        Eirin Myran reiser på opplæring og overtar web ansvaret etter opplæring.

                        Vedtak: Grunnarbeidet er nå gjort. Det som nå er viktig er videre oppfølging.

                       

Sak 29/ 2020   Planlegging årsmøte Ballangen 2020.

                        Vedtak: Avtale med hovedsponsor og Ballangen camping er nå på plass.

                                    Fordeling av ansvarsområder blir gjort på neste styremøte.

                                    Innkalling i neste Bobilen, foreningens hjemmeside og bobiltreff.no

                                    Forslag til program godkjent.

                                    Valgkomiteen ferdig med sitt forslag.

Sak 30/ 2020   Saker til landsstyremøtet Gardemoen 10.og 11.mars.

Vedtak: Innspill til regler for regionene valgkomite og budsjett. (Regionens beretning gjelder for perioden mellom to årsmøter ble også diskutert).

                                     

Sak 21/ 2020   Informasjonsflyt til medlemmene.

Vedtak: Hjemmeside og informasjonsside i Bobilen blir de viktigste måter å              informere medlemmene.

Sak 22/ 2020   Eventuelt.

                        Avtaler med bilverksteder i Nordland.

                        Vedtak: Styret jobber videre med dette.

 

                        Stand under Vårkampanje.

Eirin og Bjørg jobber for og organiserer eventuell stand ved Vårkampanjen til Rana Caravan uke 17. Styret bevilger opp til 3000,- kroner til dette.

 

Vara til styret.

Vara innkalles og møter bare på styremøter ved forfall. Alle sakspapirer og andre orienteringer til styret skal også sendes til vara.

                       

            Per Hansen.       Bjørg Tverå        Gunvald Pedersen          Eirin Myran        Reidar Jørgensen.

 

 


Protokoll styremøte skype 19.02.2020.docx